หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทข.เขต 22 โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22 นางสาวกิตยาภรณ์ วันดี นนผ. ก1 และนางสาววันนา อเนกา นนผ. ก3 ได้ร่วมงานพิธีเปิด (Kick Off) “โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง จัดระเบียบไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่าย ร่วมดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย รวมทั้งจัดระเบียบไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 25 กรกฏาคม 2565
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ได้มอบหมายให้นายสมฤทธิ์ มีสุข นตป.ก1 นายกิจจา วรรณสุทธิ์ นตป.ก1 และนายคฑาวุธ มาพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่และทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการทุจริตสอบ ของ สำนักงาน ก.พ. ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติในการใช้งานคลื่นความถี่แต่อย่างใด
โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22  นายสุพัทธ์  ทวีพันธ์ นตปก.1  นายสุทธิโชค   สุทธิเดช  นตป.ก.1 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิทยุคมนาคม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
สำนักงาน กสทช.เขต 22 ได้ร่วมประชุมในภารกิจรับเสด็จกับ ศปก.ร่วมส่วนหน้า ที่วัดป่าใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านความถี่วิทยุ
สำนักงาน กสทช เขต 22  ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ
บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
 
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 22  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : mtr_ub@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024