หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช.เขต 22 ได้ร่วมประชุมในภารกิจรับเสด็จกับ ศปก.ร่วมส่วนหน้า ที่วัดป่าใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านความถี่วิทยุ
สำนักงาน กสทช เขต 22  ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ
บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
 
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 22  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ได้จัด “โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ” ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : mtr_ub@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024