หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้ น.ส.กิตยาภรณ์ วันดี  นายประยงค์ พูลทอง และนายฉัตรชัย ทองมา  ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2567 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเส้นทาง AP642200260 สามแยกนิกรมอเตอร์-แยกวัดโนนแค ถ.ศก-อบ.(ฝั่งขวาช่วงที่1 และช่วงที่ 2 ) ถนนอุบล  จำนวนเสา 102 ต้น        
 ` โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดระเบียบสายฯ ประกอบด้วย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
- ผู้ประกอบการสายสื่อสาร
- สำนักงาน กสทช. เขต 22  

การจัดระเบียบสายฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้ ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โดย น.ส.กิตยาภรณ์ วันดี  และนายประยงค์ พูลทอง ลงพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2567 เส้นทางสี่แยกหลังประปา - สนง PEA ระยะทาง 0.81 กม. จำนวนเสา 19 ต้น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดระเบียบสาย ประกอบด้วย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน
- ผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่าย
- สำนักงาน กสทช. เขต 22

ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผลจัดระเบียบสายสื่อสาร ประกอบกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การจัดระเบียบสายฯ บรรลุวัตถุประสงค์และราบรื่นเป็นได้ด้วยดี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่าย จัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทาง AP๖๔๒๒๐๒๔๘๑ สามแยก รพ.ตระการพืชผล – สี่แยกหนองขุหลุ ถนนอดิศักดิ์สมบูรณ์ ระยะทาง 1.28 กม. จำนวนเสา 35 ต้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ส่วนงานคุ้มครองฯ สำนักงาน กสทช.เขต 22 โดย น.ส.กิตยาภรณ์ วันดี นายกิจจา วรรณสุทธิ์ และนายประยงค์ พูลทอง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2567 เส้นทาง หน้าสำนักงานเทศบาลเดชอุดม–สามแยกโรงเรียนมัธยมเดชอุดม ระยะทาง 0.92 กม. จำนวนเสา 38 ต้น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดระเบียบสายประกอบด้วย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
- ผู้ประกอบการสายสื่อสาร
-สำนักงาน กสทช. เขต 22

โดยภายหลังจากการจัดระเบียบสายเสร็จสิ้น  ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฯ และผู้ประกอบการฯ และสำนักงาน กสทช. เขต 22 ถึงข้อปัญหา -อุปสรรค และร่วมประเมินผลจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ งานดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกค่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร และสำรวจจการติดตั้งสถานีฐานเคลื่อนที่ เพื่อขยายเครือข่ายและรองรับระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหสมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 -โดยมีเส้นทางดำเนินการจุดเริ่มต้นศาลหลักเมืองอุบล ถนนศรีณรงค์ - ถนนพิชิตรังสรรค์ ถึงวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลฯ
 
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 67 สำนักงาน กสทช. ประชุมเตรียมการจัดระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 โดยความมือระหว่าง
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
- บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี
- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท อินเตอร์ลิ้งเทเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกค่าย ร่วม Kick off (เส้นทางนำร่อง) การจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2567

ณ เส้นทางตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบริษัท อีซูซุวารินฯ ถึงแยกเจริญศรี (ฝั่ง UBB04,UBB09)

ระยะทาง 0.62 กม. จำนวน เสา 28 ต้น (พิกัด 15.1750706, 104.8718386)


ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดประชุม เรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.2566 และการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2566-2567 (ประจำปี 2567)  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี            -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม                    - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน                         - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา                   - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ                   - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนหาญ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษณ์              - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์                 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์
- บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)         - บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินเตอร์ลิ้งเทเลคอม จำกัด (มหาชน)           - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จะเสด็จไปทรงปฏิบัติภารกิจและประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 (เป็นการส่วนพระองค์) นั้น  

สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (นตป.ก1) นายสมฤทธิ์ มีสุข (นตป.ก1) นายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์ (นตป.ก1) และนายคฑาวุธ มาพงษ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ทำหน้าที่ขับรถยนต์ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ทำการตรวจสอบความถี่วิทยุและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ ในภารกิจถวายความปลอดภัยของข่ายสื่อสารวิทยุที่สำคัญ  ณ ที่ประทับแรม เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๓-๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช.เขต ๒๒ ร่วมกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลฯและ ผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่ายในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน 231 ปี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงาน กสทช.เขต ๒๒ ประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสาร จ.อุบลฯ โดยมี นายประเสริฐ เหมือนคิด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช.เขต ๒๒ และ นายธนูเดช ศรีเรืองสุข รองผู้จัดการเทคนิค การไฟฟ้าอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนชยางกูร เริ่มตั้งแต่ ซอยชยางกูร 42 และในเส้นทางสายต่างๆ ในเขต อ.เมืองอุบลฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024