Home > News
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย เป็นประธานจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ เรื่อง "การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง..ให้เป็นมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8/2556
กสทช. แจกคูปองครั้งที่ 2 จำนวน 1,777,495 ฉบับ ใน 100 อำเภอของ 21 จ.หลังที่มีสัญญาณดิจิตอลครอบคลุมเกินกว่า 80% ทางไปรษณีย์ตอบรับส่งตรงถึงบ้าน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต อุบลราชธานี
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    email : mtr_ub@nbtc.go.th    โทร :  045281706-9 โทรสาร 0-4531-4024