หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร

 
9-ประเสริฐ3.jpeg
 

นายประเสริฐ เหมือนคิด

ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 22

 

 
   
งานตรวจสอบ งานใบอนุญาต

งานตรวจสอบเนื้อหา
และ
คุ้มครองผู้บริโภค

งานอำนวยการ
       
หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน


2-สุพัฒน์4.jpg

นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ
ปฏิบัติการระดับสูง

 
นายมนัส ทองคำสิงห์

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง

 นางสาวกิตติยาภรณ์  วันดี

นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับสูง12-แอนนา3.jpeg

นางสาวดารุณี กองทอง

นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับสูง

 

     
3-สมฤทธิ์7.jpeg

นายสมฤทธิ์ มีสุข

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง


นายสิทธิโชค สุทธิเดช

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง
5-กิจจา1.jpeg

นายกิจจา วรรณสุทธิ์

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง
8-สุพิน3.jpeg

นายสุพิน หมุ่ยโท

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง
       
107464-(1).jpg

นายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์

นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง
  374624.jpg

นางสาววันนา อเนกา

นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับต้น
นางจินดา เมืองพิล

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง

       
     


นางสาวภัทรพร สุนทรแย้ม

นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง
       
     


นายประยงค์ พูลทอง

ลูกจ้าง
     
 
     


สิบเอกคฑาวุธ มาพงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว
       
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024