หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ นตป.ก1 นายกิจจา วรรณสุทธิ์ นตป.ก1 และนายประยงค์ พูลทอง ลูกจ้าง  รถยนต์ตรวจสอบฯ Mobile ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ในงานพระราชพิธี ดังกล่าว ผลการตรวจสอบการใช้งานความถี่ในข่ายบุคคลสำคัญ ไม่พบปัญหาการรบกวน
 
5 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 22 นำโดย นายประเสริฐ เหมือนคิด รักษาการผู้ำอนวยการ ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยเขตตำบลห้วยขะยุง
S__33873977.jpgS__33873965.jpgS__33882114.jpgS__33873970.jpgS__33873969.jpg
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " (รูปแบบจำลองสถานการณ์ ประจำปี ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมโรงแรมนาถสิริ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี นายประเสริฐ  เหมือนคิด  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 22 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรม 12 หน่วยงาน  จำนวน 93 คน
     1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
     2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี                                                                    
     3.บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) จังหวัดอุบลราชธานี
     4. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)
     5. บริษัท อุบลราชธานี โสภณเคเบิลทีวี จำกัด
     6. สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล
     7. สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่
     8. สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
     9.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี
     10. สมา คมวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
     11.มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน
     12. มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เหมือนคิด รก. ผภภ.22 นางสาววันนา อเนกา และนายฉัตรชัย ทองมา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.  ตามแผนประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทข.เขต 22 โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22 นางสาวกิตยาภรณ์ วันดี นนผ. ก1 และนางสาววันนา อเนกา นนผ. ก3 ได้ร่วมงานพิธีเปิด (Kick Off) “โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง จัดระเบียบไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่าย ร่วมดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย รวมทั้งจัดระเบียบไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 25 กรกฏาคม 2565
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ได้มอบหมายให้นายสมฤทธิ์ มีสุข นตป.ก1 นายกิจจา วรรณสุทธิ์ นตป.ก1 และนายคฑาวุธ มาพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่และทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการทุจริตสอบ ของ สำนักงาน ก.พ. ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติในการใช้งานคลื่นความถี่แต่อย่างใด
โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22  นายสุพัทธ์  ทวีพันธ์ นตปก.1  นายสุทธิโชค   สุทธิเดช  นตป.ก.1 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิทยุคมนาคม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
สำนักงาน กสทช.เขต 22 ได้ร่วมประชุมในภารกิจรับเสด็จกับ ศปก.ร่วมส่วนหน้า ที่วัดป่าใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านความถี่วิทยุ
สำนักงาน กสทช เขต 22  ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024