หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
 
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 22  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ได้จัด “โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ” ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : [email protected]    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024