หน้าแรก >บริการ > ประกาศการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : [email protected]    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024