หน้าแรก >กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.
บันทึกโดย :นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (ภภ22)
วันที่บันทึก :11/09/2561
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน กสทช.

  1. พระราชบัญญัติ   คลิ๊กรายละเอียด
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024