หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช เขต 22 ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดร
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :29/04/2565
สำนักงาน กสทช เขต 22 ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ
สำนักงาน กสทช เขต 22  ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ
เมื่อวันที่  28  เมษายน  2565
สำนักงาน กสทช เขต 22  ร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเสด็จ ตรง สี่แยกศาลจังหวัดอุบลราชธานี

S__1876197.jpg

S__1876199-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024