หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพ
บันทึกโดย :นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (ภภ22)
วันที่บันทึก :11/09/2561
โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ได้จัด “โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ” ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 
เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ได้จัด “โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ” ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีหน่วยงานด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วม จำนวน 100 คน มีการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับการตั้งข่ายวิทยุสื่อสาร การบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุภัยพิบัติ การติดต่อสื่อสาร การรายงานข่าว การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจริงต่อไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024