หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่และทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการทุจริตสอบ ของ สำนักงาน
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :30/05/2565
เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่และทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการทุจริตสอบ ของ สำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ได้มอบหมายให้นายสมฤทธิ์ มีสุข นตป.ก1 นายกิจจา วรรณสุทธิ์ นตป.ก1 และนายคฑาวุธ มาพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมสนับสนุนตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่และทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ใช้ในการทุจริตสอบ ของ สำนักงาน ก.พ. ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติในการใช้งานคลื่นความถี่แต่อย่างใด
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024