หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 22 จัดให้บุคลากรอบรมเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ในวันที่ 28 -29 พฤษภาคม  2565
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :30/05/2565
สำนักงาน กสทช.เขต 22 จัดให้บุคลากรอบรมเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ในวันที่ 28 -29 พฤษภาคม  2565
โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22  นายสุพัทธ์  ทวีพันธ์ นตปก.1  นายสุทธิโชค   สุทธิเดช  นตป.ก.1 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิทยุคมนาคม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
     วันนี้ 29 พ.ค.2565 สำนักงาน กสทช. เขต 22 โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22  นายสุพัฒน์  ทวีพันธ์ นตปก.1  นายสุทธิโชค   สุทธิเดช  นตป.ก.1 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิทยุคมนาคม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ซึ่ง ทาง ม.อุบลราชธานีได้จัดให้บุคลากร อบรมเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ในวันที่ 28 -29 พฤษภาคม  2565  จำนวน 2 วัน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 22 ได้สนับสนุนวิทยากร และดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากร ของ ม.อุบลราชธานีตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ขององค์กร ไปพร้อมด้วย


จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024