หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบ
บันทึกโดย :นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (ภภ22)
วันที่บันทึก :01/10/2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 22  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 22  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 22 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้มีหน่วยงานด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วม ทั้งหมด 20 หน่วยงาน จำนวน 119 คน มีการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ การจำลองสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัด การตั้งข่ายวิทยุสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การรายงานข่าว การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารมีความพร้อมและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจริงต่อไป


Slide1.JPG
Slide3.JPGSlide4.JPG
Slide7.JPGSlide8.JPGSlide9.JPGSlide10.JPGSlide11.JPGSlide12.JPG
Slide13.JPGSlide14.JPG
Slide17.JPG
Slide16.JPG
Slide23.JPGSlide19.JPG

Slide18.JPG
Slide20.JPGSlide21.JPGSlide22.JPGSlide26.JPG
Slide29.JPGSlide28.JPG
Slide27.JPG
Slide39.JPG
Slide6-(1).JPG
Slide36.JPG
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024