หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภารกิจถวายความปลอดภัยของข่ายสื่อสารวิทยุ
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :04/01/2567
ภารกิจถวายความปลอดภัยของข่ายสื่อสารวิทยุ
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จะเสด็จไปทรงปฏิบัติภารกิจและประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 (เป็นการส่วนพระองค์) นั้น  

สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (นตป.ก1) นายสมฤทธิ์ มีสุข (นตป.ก1) นายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์ (นตป.ก1) และนายคฑาวุธ มาพงษ์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ทำหน้าที่ขับรถยนต์ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ทำการตรวจสอบความถี่วิทยุและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ ในภารกิจถวายความปลอดภัยของข่ายสื่อสารวิทยุที่สำคัญ  ณ ที่ประทับแรม เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024