หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอ
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :08/03/2567
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม จ. อุบลราชธานี
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกค่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร และสำรวจจการติดตั้งสถานีฐานเคลื่อนที่ เพื่อขยายเครือข่ายและรองรับระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหสมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 -โดยมีเส้นทางดำเนินการจุดเริ่มต้นศาลหลักเมืองอุบล ถนนศรีณรงค์ - ถนนพิชิตรังสรรค์ ถึงวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024