หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายล
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :06/01/2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงาน กสทช. เขต 22 มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ นตป.ก1 นายกิจจา วรรณสุทธิ์ นตป.ก1 และนายประยงค์ พูลทอง ลูกจ้าง  รถยนต์ตรวจสอบฯ Mobile ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ในงานพระราชพิธี ดังกล่าว ผลการตรวจสอบการใช้งานความถี่ในข่ายบุคคลสำคัญ ไม่พบปัญหาการรบกวน
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024