หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.  ตามแผนประจำปี 2565
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :21/07/2565
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.  ตามแผนประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เหมือนคิด รก. ผภภ.22 นางสาววันนา อเนกา และนายฉัตรชัย ทองมา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.  ตามแผนประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีสะเกษ
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024