หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมการจัดระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแ
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :05/03/2567
ประชุมเตรียมการจัดระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 67 สำนักงาน กสทช. ประชุมเตรียมการจัดระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 โดยความมือระหว่าง
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
- บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี
- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท อินเตอร์ลิ้งเทเลคอม จำกัด (มหาชน)
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024