หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
บันทึกโดย :นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์ (ภภ22)
วันที่บันทึก :31/08/2564
บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
บริการ 4 do ของสำนักงาน กสทช. เขต 22
 
4do-(3).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024