หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง จัดระเบียบไฟฟ้า และสายสื่
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :01/07/2565
โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง จัดระเบียบไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทข.เขต 22 โดยนายประเสริฐ  เหมือนคิด รก. ผภภ.22 นางสาวกิตยาภรณ์ วันดี นนผ. ก1 และนางสาววันนา อเนกา นนผ. ก3 ได้ร่วมงานพิธีเปิด (Kick Off) “โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้ง จัดระเบียบไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่าย ร่วมดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาห้วยคลองนาควาย รวมทั้งจัดระเบียบไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 25 กรกฏาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024