หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " (รูปแบบจำลองสถานการณ์ ประจำปี ๒๕๖
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :17/08/2565
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " (รูปแบบจำลองสถานการณ์ ประจำปี ๒๕๖๕)
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน " (รูปแบบจำลองสถานการณ์ ประจำปี ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมโรงแรมนาถสิริ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี นายประเสริฐ  เหมือนคิด  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 22 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรม 12 หน่วยงาน  จำนวน 93 คน
     1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
     2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี                                                                    
     3.บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) จังหวัดอุบลราชธานี
     4. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)
     5. บริษัท อุบลราชธานี โสภณเคเบิลทีวี จำกัด
     6. สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล
     7. สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่
     8. สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
     9.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี
     10. สมา คมวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
     11.มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน
     12. มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ
 

จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024