หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุม เรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.2566 และการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2566-2567 (ประจำปี
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :16/02/2567
การประชุม เรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.2566 และการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2566-2567 (ประจำปี 2567) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน กสทช. เขต 22 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดประชุม เรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ.2566 และการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ.2566-2567 (ประจำปี 2567)  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี            -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม                    - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำยืน                         - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา                   - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ                   - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนหาญ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษณ์              - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์                 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์
- บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)         - บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินเตอร์ลิ้งเทเลคอม จำกัด (มหาชน)           - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
- บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024