หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎร เรื่
บันทึกโดย :นายกิจจา วรรณสุทธิ์ (เขต22 อุบลราชธานี)
วันที่บันทึก :27/04/2565
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การตรวจสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ operator และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ศึกษาดูงานสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ operator และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย 65
ในวันที่ 20 เม.ย. 65 สำนักงาน กสทช. เขต 22 โดยนายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง นตป. ก1 น.ส.กิตยารภรณ์ วันดี ตำแหน่ง นนผ. ก1 และนายคฑาวุธ มาพงษ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 2 โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงาน. กสทช. ภาค 2 นายสัญญา กระจ่างศรี นายต่อศักดิ์ ดวงเต็ม นตป. ก1 นายเชวงศักดิ์ ท้าวนอก นตป. ก2 และนายประวิทย์ ถาบุญกิจ ลูกจ้างชั่วคราว ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ Operator และการการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ของคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

-ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ได้ออกสำรวจและศึกษาดูงานฯ ในการตรวจสอบสัญญาฯโทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ศาลาประชาคม บ้านนาหกสิบ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และมหาวิทยาลัยมหิดล หมู่ 13  ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

-ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ได้ออกสำรวจและศึกษาดูงานฯ  ในการตรวจสอบสัญญาฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ วัดภูพนมดี ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

30d36129d25e84d0531ad3109a7650458ac3037.jpeg

4392914402d4ba328f5725bc8e9f0eb847cc17e.jpeg
จำนวนผู้เข้าชม
 
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   email : region2@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024