หน้าแรก >บริการ > บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    email : mtr_ub@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024